Etyka terapii genowej człowieka ad

Badania genetyczne są popularnie przedstawiane w kulturze amerykańskiej (a zwłaszcza w Europie) jako posiadające aurę niebezpieczeństwa. Ta książka twierdzi, że społeczeństwo nie musi obawiać się przyjmowania długiego poglądu i powinno debatować nad wszystkimi opcjami, ale priorytetem powinno być testowanie bezpiecznych, skutecznych i niedrogich metod terapii komórkami somatycznymi. Każdy piśmienny obywatel będzie w stanie odczytać i docenić to, że istnieje potrzeba zastąpienia technik zamiast dodawania genów. Rozdział 5, krótki przegląd polityki publicznej i nadzór nad terapią genową, to jedyny pokój w tym domu, który wymaga poprawy. Brakuje przewidywania w rozdziałach 3 i 4. Autorzy nie odwzorowują przeszkód w polityce publicznej wspierającej odkrycia wykraczające poza terapię komórkami somatycznymi. Wszystkie drogi prowadzące do eksperymentów związanych z terapią linii płciowej lub ulepszeniami zdrowotnymi krzyżują się z torturami prowadzonymi przez politykę publiczną, która reguluje badania nad płodami i zarodkami. Autorzy nie ostrzegają Kongresu, NIH i Amerykanów o niespójności w polityce, co już było widoczne w 1995 r., Ze względu na zderzenie trzech czynników: lawinę wiedzy o genetyce z Human Genome Project finansowanego częściowo przez Kongres w nadzieja na rozwój terapii genowej; perspektywa, której sprzyjają badania nad komórkami macierzystymi zarodkowymi, że terapia genowa może być bardziej realna w embrionach lub płodach niż w żywych dzieciach; oraz ograniczenia nałożone przez prezydenta Billa Clintona i Kongres w sprawie finansowania badania, w jaki sposób niektóre potencjalnie podatne na leczenie zaburzenia genetyczne pochodzą z zarodków u określonych rodziców o podwyższonym ryzyku genetycznym.
Panel badań ludzkich embrionów NIH zaleca w 1994 r., Że niektóre badania angażujące embriony będą finansowane ze środków federalnych, w tym kontrowersyjny etap zapładniania komórek jajowych w celu prowadzenia badań. Polityka publiczna zabrania NIH pozyskiwania funduszy i prowadzenia wzajemnej oceny takich projektów, w tym badania patofizjologii w zarodkach ofiarowanych na badania parom wysokiego ryzyka zaburzeń genetycznych. Wszelkie wiarygodne naukowo podejście do terapii genowej chorób rozpoczynających się w zarodku musi opierać się na dogłębnym zrozumieniu patofizjologii. Obecna polityka dotycząca badań nad zarodkami jest dużą, lecz możliwą do naprawienia przeszkodą w nadziei społeczeństwa na bezpieczną i skuteczną terapię genową u ludzi. Ta świetna książka zostałaby ulepszona, gdyby starała się z tym problemem.
John C. Fletcher, Ph.D.
University of Virginia School of Medicine, Charlottesville, VA 22908

[przypisy: busulfan, oprogramowanie stomatologiczne, bikalutamid ]
[więcej w: erytrol opinie, grzybica prącia, fluoroza leczenie ]