Mielina w stwardnieniu rozsianym jest niedojrzale rozwojowa.

Uważa się, że etiologia stwardnienia rozsianego (MS) obejmuje czynniki genetyczne, środowiskowe, infekcyjne i immunologiczne, które wpływają na integralność zwykle montowanej osłonki mielinowej, bezpośrednio lub pośrednio prowadząc do demielinizacji. W badaniach korelacyjnych z wykorzystaniem technik chemicznych białek, spektrometrii masowej i mikroskopu elektronowego ustaliliśmy, że mielina uzyskana od ofiar MS jest zatrzymywana na poziomie pierwszego zrywu wzrostu (w ciągu pierwszych 6 lat życia), a zatem jest niedojrzała rozwojowo. Dane potwierdzające ten wniosek obejmują (a) wzór mikroheterogenności podstawowego białka mieliny (MBP); (b) acylowanie końca NH2 najmniej kationowego składnika MBP ( C-8 ); (c) temperatura przemiany fazowej (Tc) mieliny wyizolowanej od pacjentów z SM korelowała ze zwiększoną proporcją najmniej kationowego komponentu MBP; i (d) immuno-gronowa mikroskopia elektronowa z użyciem przeciwciała specyficznego dla C-8 wykazała, że rozkład cząstek złota u 2-letniego niemowlęcia był podobny do rozkładu znalezionego u ofiary SM. Postulujemy, że ta rozwojowo niedojrzała mielina jest bardziej podatna na degradację przez jeden lub kombinację czynników wymienionych powyżej, dostarczając początkowego materiału antygenowego do układu odpornościowego.
[podobne: glistnik jaskółcze ziele wyciąg na kurzajki, fluoroza leczenie, gościec postępujący ]