Modulacja in vitro akumulacji cisplatyny w ludzkich komórkach raka jajnika poprzez farmakologiczną zmianę mikrotubul.

Wykazaliśmy wcześniej, że forskolina i 3-izobutylo-1-metyloksantyna (IBMX) zwiększają akumulację cisplatyny (DDP) w wrażliwych na DDP komórkach ludzkiego raka jajnika z 2008 r., Proporcjonalnie do ich zdolności do zwiększania cAMP. Ponieważ główną funkcją cAMP jest aktywacja kinazy białkowej A, przypuszczano, że stymulacja akumulacji DDP była mediowana przez substrat kinazy białkowej A. Obecnie wykazujemy, że ekspozycja komórek 2008 na forskolin doprowadziła do fosforylacji ważnego białka błonowego 52 kD. Mikrosekwencjonowanie zespołu wykazało, że jest to ludzka beta-tubulina. Podobnie, wstępne traktowanie komórek z 2008 r. Taksolem stabilizującym mikrotubule zwiększało akumulację platyny w sposób zależny od dawki. W 11-krotnie opornych na DDP komórkach 2008 / C13 * 5,25, zmniejszona akumulacja DDP była związana ze zwiększonym spontanicznym tworzeniem wiązek mikrotubul i zmniejszoną ekspresją beta-tubuliny i związanego z tubuliną antyjonogenu p53 względem komórek z 2008 roku. 2008 / C13 * Komórki 5,25 miały zmienioną wrażliwość na leki wiążące tubulinę, nadwrażliwość na taksol i oporność krzyżową na kolchicynę. Wnioskujemy, że farmakologiczne zmiany tubuliny zwiększają akumulację DDP i że fenotyp oporności na DDP w komórkach 2008 / C13 * 5.25 jest związany z nieprawidłowościami tubulinowymi.
[hasła pokrewne: gościec postępujący, glistnik jaskółcze ziele wyciąg na kurzajki, fragmin ulotka ]