RNA fingerprinting syncytialnego wirusa oddechowego z wykorzystaniem ochrony przed rybonukleazą. Zastosowanie do epidemiologii molekularnej.

Zastosowaliśmy technikę ochrony rybonukleazowej w celu zdefiniowania zmienności genomowej wśród krążących izolatów wirusa syncytialnego oddechowego podgrupy A (RS). RNA wyekstrahowane z komórek HEp-2 zakażonych szczepami, które mają być analizowane, hybrydyzowano z sondą RNA wyznakowaną 32P, odpowiadającą glikoproteinie G wirusa RS (szczep A2). Obszary niehomologiczne wykrywano przez cięcie rybonukleazą A. Stosując tę technikę, można wyróżnić wiele różnych wzorów cięcia RNA spośród wirusowych izolatów odzyskanych od niemowląt przebywających w tym samym obszarze metropolitalnym i zakażonych podczas tego samego sezonu epidemicznego. Epidemiologicznie powiązane izolaty (od bliźniaków współzakładanych, od niemowląt zakażonych podczas wybuchu szpitalnego w rozszerzonym ośrodku opieki oraz od zinstytucjonalizowanych dorosłych zakażonych podczas epidemii) dawały identyczne wzory. W dwóch oddzielnych ogniskach różnice w wzorach rozszczepiania u niektórych izolatów odpowiadały istotnym epidemiologicznie różnicom między osobnikami, u których izolowano izolaty. Wnioskujemy, że istotna genogenna heterogeniczność występuje wśród krążących izolatów wirusa podgrupy A RS. Ochrona rybonukleazy może być wykorzystywana jako narzędzie do pobierania odcisków palców molekularnych w rozszerzonych badaniach epidemiologii molekularnej tego wirusa
[patrz też: hemochromatoza wtórna, guzek na powiece, grudki perliste usuwanie ]