Zmiana w lipazie wątrobowej i loci Apolipoproteiny AI / CIII / AIV jest główną przyczyną genetycznie uwarunkowanej zmienności poziomów cholesterolu HDL w osoczu.

Wykazano, że czynniki genetyczne odgrywają ważną rolę w określaniu międzyosobniczych różnic w poziomach HDL-C w osoczu, ale specyficzne uwarunkowania genetyczne poziomów cholesterolu HDL (HDL-C) nie zostały wyjaśnione. W tym badaniu badano wpływ zmienności w regionach genomowych kodujących lipazę wątrobową, apolipoproteinę AI / CIII / AIV i białko transferowe estru cholesterylowego na poziom HDL-C w osoczu w 73 rodzinach jądrowych z normotriglicerydem, rasy kaukaskiej. Czynniki genetyczne stanowiły 56,5 . 13% zmian międzyosobniczych w poziomach HDL-C w osoczu. Dla każdego genu kandydata, skorygowane poziomy HDL-C w osoczu, które dzieliły zero, jeden lub dwa rodzicielskie allele identyczne przez potomstwo, zostały porównane przy użyciu analizy powiązania między rodzeństwem. Odmiany alleliczne w genach kodujących lipazę wątrobową i apolipoproteinę AI / CIII / AIV stanowiły odpowiednio 25 i 22% całkowitej zmienności osobniczej w poziomach HDL-C w osoczu. W przeciwieństwie do tego, żadna z różnic w poziomach HDL-C w osoczu nie może być uwzględniona przez alleliczne zmiany w białku przenoszącym ester cholesterolu. Odkrycia te wskazują, że główna część genetycznie zdeterminowanych zmian w poziomach HDL-C w osoczu wynika z allelicznych zmian w loci lipazy wątrobowej i loci genów Apolipoproteiny AI / CIII / AIV.
[podobne: erytrocyty w cytologii, fluoroza leczenie, gonartroza leczenie ]